top of page

DÉNIS

"Ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on häviävän pieni, prosentin luokkaa."

Olen vain yksi ihminen, en minä maailmaa saastuta, jos ajan autoa tai lennän etelään.

"Hiilidioksidi ei ole saastetta. Se on sitä, mikä tulee suustasi kun hengität ja mikä ravitsee
kasveja."

"En usko ilmastonmuutokseen, säätähän se vain on.   Näin on aina ollut, kun sää muuttuu, siis tulee myrskyjä, sataa ja sitten on taas kauniita päiviä."

Tavata-167-WEB.jpg

SIIRTYMÄ

"Talomme on tulessa ja me katsomme muualle."
 

"Ilmaston lämpeneminen, metsien häviäminen, tulvat, luonnonvarojen ehtyminen, saastuminen, radioaktiivinen jäte... : kahdessasadassa vuodessa edistyksen ja kasvun nimissä jatkunut kilpajuoksu on muuttanut planeetan pysyvästi

...ihminen söi maan

...ihminen söi maan"

Tavata-8-WEB.jpg

FAKTA

"- On arvioitu, että 80 % vuosina 1990–2016 tapahtuneista luonnonkatastrofeista liittyy ilmastonmuutokseen.

- Vuosina 2015-2020 ilmastonmuutoksen vaikutukset lisääntyivät yli 20 %:lla, ja nämä viisi vuotta olivat muistiin merkittyjen kuumimmat.

- Luonnonkatastrofien vuoksi siirtymään joutuneiden ihmisten määrä kasvoi 30 % vuosien 2014 ja 2019 välisenä aikana. (19,1 miljoonaa ja 24,8 miljoonaa).

- Maailman väestön köyhin puoli on vastuussa vain 10 prosentista CO 2  -päästöistä, kun taas planeetan rikkain 10 % tuottaa jo yksistään 50 % näistä päästöistä.

- Ilmastonmuutoksen vuoksi, nälkää näkevien ihmisten määrä kasvaa todennäköisesti 10-20% vuoteen 2050 mennessä.

- Ilman kunnianhimoisia ilmastotoimia 100 miljoonaa ihmistä voi päätyä äärimmäiseen köyhyyteen vuoteen 2030 mennessä."

Tavata-49-WEB.jpg

HAVAINTO

"[Viime kuussa] Syyskuussa 2020 hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli julkaisi erittäin hälyttävän raportin. Se osoittaa, että ihmisen toiminnan aiheuttamat ilmastohäiriöt ovat laajalle levinneitä ja voimistuvat. Raportti on todellakin hätähuuto ihmiskunnalle.

 

Mahdollisuutemme estää pahimmat ilmastovaikutukset sulkeutuvat nopeasti. Mikään alue ei ole immuuni. Maastopalot, tulvat, kuivuus ja muut äärimmäiset sääilmiöt vaikuttavat jokaiseen maanosaan.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat erityisen syvällisiä, kun niihin liittyy lisäksi hauraus ja menneet tai nykyiset konfliktit. Kun selviytymiskyky on rajallinen ja riippuvuus kutistuvista luonnonvaroista ja ekosysteemipalveluista, kuten vedestä ja hedelmällisestä maasta, on suuri, epäkohdat ja jännitteet voivat kasvaa räjähdysmäisesti, mikä vaikeuttaa pyrkimyksiä konfliktien ehkäisemiseen ja rauhan ylläpitämiseen.

 

Viime vuonna yli 30 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan ilmastoon liittyvien katastrofien jaloista. 90% pakolaisista tulee maista, joiden sopeutuminen ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on haasteellisempaa.

 

Uhat ovat selkeitä ja todellisia. Mutta ei ole liian myöhäistä ryhtyä toimiin varmistaaksemme, että ilmastotoimet edistävät kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Haluan korostaa seuraavaa kolmea ja ehdottomasti tärkeintä ilmastotoimea.

 

Ensinnäkin tarvitsemme kaikilta mailta yksiselitteistä sitoutumista ja uskottavia toimia ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen ilmastonmuutoksen tuhoisimpien vaikutusten välttämiseksi.

 

Toiseksi, voidaksemme käsitellä ilmastohäiriöiden jo ennestään vakavia vaikutuksia ihmisten elämään ja toimeentuloon kaikkialla maailmassa, tarvitsemme läpimurtoa sopeutumisessa ja sietokyvyssä. Tämä tarve on polttava, kasvavien ilmastovaikutusten ollessa meille tästä päivittäisenä muistutuksena.

 

Kolmanneksi, ilmastoon sopeutuminen ja rauhanrakentaminen voivat vahvistaa, ja niiden pitäisi vahvistaa, toisiaan. Esimerkiksi Länsi- ja Keski-Afrikassa rajat ylittävät hankkeet ovat mahdollistaneet vuoropuhelun ja edistäneet niukkojen luonnonvarojen avoimempaa hallintaa, mikä osaltaan edistää rauhaa.

 

Ja koska ilmastonmuutoksella on vesivaroihin maailmanlaajuinen vaikutus, meidän on tajuttava veden arvo rauhan kannalta ja otettava oppia menneisyydestä.


Kaikkien näiden ponnistelujen kannalta naiset ovat avainasemassa muutoksen kannalta. Tämä neuvosto on pitkään tunnustanut ja pyrkinyt vahvistamaan naisten roolia rauhan ylläpitämisessä. Naiset ja tytöt kohtaavat vakavia riskejä, jotka johtuvat sekä ilmastonmuutoksesta että konflikteista, ja heidän mielekäs osallistumisensa ja johtajuutensa tuottaa kestävämpiä tuloksia, jotka hyödyttävät useampia ihmisiä."

Tavata-32-WEB.jpg

LOPPUUNVIENTI

"Koskaan sitä ei ole liian pieni voidakseen vaikuttaa.[...]  Meidät on jätetty huomiotta aiemmin ja tullaan jättämään huomiotta jatkossakin. Tekosyitä on turha enää etsiskellä, ja meiltä on loppumassa aika. Olemme tulleet tänne kertomaan teille, että muutos on tulossa, pidittepä siitä tai ette. Todellinen valta kuuluu kansalle!”

 

Koskaan et ole liian pieni voidaksesi vaikuttaa

Koskaan et ole liian pieni voidaksesi vaikuttaa

Et ole koskaan liian pieni voidaksesi vaikuttaa

Voidaksesi vaikuttaa, et ole koskaan liian pieni.

Kiitos.

bottom of page